NAVNESKILTE

Ved indflytning i ejendommen vil administratoren i samarbejde med viceværten udskifte navne på døren og dørtelefonen. Navneskiltet vil ikke blive udskiftet uden blanketten ”Salg/udlejning af lejlighed” er udfyldt korrekt og ejer/lejerskiftegebyret på kr. 431,25 er indbetalt.

Hvis du ønsker ændringer derudover kan det ske ved henvendelse til viceværten og mod et gebyr på kr. 100,00, der skal indbetales til administratoren eller viceværten mod kvittering.

Der må IKKE opsættes andre typer navneskilte, sedler eller lignende på dørene. Disse navneskilte vil blive fjernet af viceværten, evt. skader på døren, karmen m.v. vil blive udbedret for ejers/lejers regning og blive erstattet med det nuværende standardnavneskilt.

Se desuden punktet salg af eller udlejning af lejligheder.