SALG AF ELLER UDLEJNING AF LEJLIGHEDER

Når en lejlighed sælges eller udlejes skal dette oplyses til administratoren ved hjælp af ”Salg/udlejning af lejlighed”. Blanketten kan rekvireres hos administratoren.

Kælderrummet skal afleveres i tomt og rengjort stand. Skal ejerforenin gen tømme kælderrummet eftersendes regningen. Forbrugsmåleren skal aflæses af fraflytter (el, gas og varme).

Gebyret er sammensat således
Navneskilt kr. 70,00
Dymo strimmel kr. 10,00
Velkomst mappe kr. 80,00
Storskrald kr. 110,00
Skader ved til- og fraflytning  kr. 161,25
I alt kr. 431,25

Gebyret bliver automatisk trukket over næste månedshusleje af administratoren.

Navneskilte m.v. vil ligeledes automatisk blive ændret når administratoren modtager blanketten og givet besked videre til viceværten.

Gebyret skal betales efter følgende regler:
I alle tilfælde skal der afleveres udfyldt Salg/udlejningsskema