VARMEREGNSKAB

Ejendommen har fjernvarme fra Københavns Energi, der styres af viceværten i varmekælderen.

Hvis der ikke er varme eller varmt vand i lejligheden SKAL varmemesteren ALTID kontaktes først.

Varmeregnskabet administreres og udarbejdes af firmaet:

  Brunata A/S
  Kildevej 3
  2600 Glostrup
  Tlf.: 43 44 40 45

Dette firma aflæser varmemålerne på alle radiatorer i december måned, og du skal huske at kontrollere aflæsningen. Hvis der er uoverensstemmelser i f.b.m. aflæsningen, skal du kontakte Brunata A/S eller ejendommens administrator og få rettet fejlen. Eventuel efter- eller tilbagebetaling skal ske til administratoren.

Hvis efter- eller tilbagebetalingen er større en 800 kr., vil der automatisk ske en reduktion/forhøjelse af kvartalsbetalingen. Du kan altid kontakte administratoren for at få hævet din varmebetaling.

Hvis efterbetalingen er ualmindelig stor, vil der være mulighed for at aftale afdragsordning. Afdragenes størrelse skal være ca. 1000 kr. pr. måned.

Ved ejer/lejerskifte kontaktes Brunata A/S direkte for aflæsning/ud-skiftning af varmemålere.

Vores varmeanlæg deles med ejerforeningen Englandsvej 12 ABC, og vi har i denne forbindelse fælles varmeregnskab med dem. For at samarbejdet skal fungere tilfredsstillende, er der oprettet et varmelaug med medlemmer fra begge foreninger. Yderligere oplysninger omkring varmelauget kan fås hos formanden.

Det nuværende medlem af varmelauget er:

  John Henriksen
  Sundholmsvej 111, 1. tv
  2300 København S.

Vedtægterne for varmelauget findes bagerst i dette hæfte.