VANDSPILD

Vand bliver dyrere og for at imødegå evt. vandspild skal løbende vandhaner og toiletter m.v. omgående afhjælpes og anmeldes til viceværten, der vil sørge for nødvendig reparation.

For at undgå store vandspild ved vandskader, skal der ved reparationer, ombygning eller udskiftning af vandinstallationer installeres Ballofix på alle tilgangsrør, så det er muligt at lukke for vandet i hver enkelt lejlighed.

Viceværten kontrollere jævnligt v.h.a. vandmålere, at der ikke sker noget unødigt vandspild i ejendommen.

Bad
Af hensyn til natteroen skal bad og anden mængdeforbrug af vand fortrinsvis ske mellem kl. 05.00 og 24.00.