STØJ

For at imødegå problemer i vores ejendom eller med vores naboejendomme, bedes der tages hensyn til alle beboere, og der henstilles til at radio, TV og lign. dæmpes efter kl. 23.00. I enkeltstående tilfælde skal der dæmpes senest kl. 02.00. Samtidigt henstilles det til beboerne, at der gives besked til naboer og underboere, hvis der holdes fest eller lign. efter kl. 23.00.

Der henstilles endvidere til beboerne, at der ved færdsel på trapperne tages hensyn til beboerne, dvs. ingen høj snak, råb eller lignende. –Dette gælder specielt i tidsrummet kl. 21.00 (aften) til kl. 08.00 (morgen).

Klager, over støj fra andre beboere, skal sendes skriftligt (ikke anonymt) til formanden for ejerforeningen. Bestyrelsen sender herefter klagen videre til advokat Jens Duus, der herefter foretager det nødvendige i samarbejde med bestyrelsen.

Afsenderen af klagen vil forblive anonym overfor andre end bestyrelsen og advokat Jens Duus, indtil en eventuel retssag bliver nødvendig.