REPARATION AF VAND- OG VARMEINSTALLATION

Hovedreglen er, at reparation af alle gennemgående og lodrette vand- og varmerør samt tilslutningen indtil spærreventilen (ballofix) (eller hvis en sådan ikke findes, indtil første sammensætning) betales af ejerforeningen. I forbindelse med toiletafløb betaler ejerforeningen indtil tilslutningen af afløbet (vandlåsen), i forbindelse med håndvaske m.v. tilslutningen til faldstammen.

Udskiftning af vandlås i guld betales af ejerforeningen, rensningen af vandlåsen betales af lejligheds ejeren.

Vandinstallationer
Rep. af vand

Varmeinstallationer
Rep. af vand

Alle reparationer, der skal betales af ejerforeningen, skal rekvireres/godkendes af varmemester eller et af ejerforeningens bestyrelsesmedlemmer. Reparationer, der skal betales af ejeren, skal faktureres direkte til ejeren.

Ved alle reparationer, ombygninger eller udskiftninger af vand- eller varmeinstallationer i ejendommen, skal dette udføres af en autoriseret Vvs-installatør, og der skal påsættes en spærreventil (Ballofix) på alle tilgangsrør.

Lukning af vand i E/F Engsund

Når der skal lukkes for vandet, skal der lukkets for så lille et område som muligt.
Dvs. helst i en lejlighed, hvor afspærring sidder umiddelbar ved tapstedet.
Er det nødvendigt at lukke en opgang, så er det stigestrengen.

Skulle det i yderste sjælne tilfælde være nødvendigt at lukke hele ejendommen, så skal der bruges adgang til varmekælderen, hvilket aftales med viceværten. Lukning af vand til hele ejendommen SKAL altid ske efter aftale med bestyrelsen – det er gældende for både koldt og varmet vand.

Omfang af lukning
- Ved lukning af tapsted er det kun den ene lejlighed, der er omfattet.
- Ved Lukning af stigestreng er det den side i opgangen man bor i og alle i den side, der er berørt.
- Ved lukning af til ejendommen, så er det hele ejendommen samt Englandsvej 12 ABC der er berørt på det varmevand. Det må kun ske mandage af hensyn til de forretningsdrivende.

Procedure ved Lukning
Der skal varsles i god tid ALLE skal have mulighed for at se varslingen – Derfor skal der sættes skilte op min. 5 dage i forvejen.

Stigestreng
Det varme vand lukkes i kælderen på stigestrengen og på loftet i lejligheden på 5. sal for cirkulation strengen. Man tager selv kontakt til beboeren på 5 sal og aftaler tid. Husk at tage hensyn til beboerene.
Det kolde vand lukkes i kælderen på stigestrengen.