OPVASKE- OG VASKEMASKINER

Brug af opvaske- og vaskemaskiner må, af hensyn til naboerne, kun fin-de sted i tidsrummet kl. 08.00 (morgen) til kl. 21.00 (aften).

Installation af opvaske- og vaskemaskiner skal anmeldes til bestyrelsen. Installationen skal foretages af en autoriseret håndværker, og således at de IKKE ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere.