NØGLER

Der er systemnøgler (RUKO Patent) til alle fællesdøre i ejendommen og porten. På blanketten ”Salg/udlejning af lejlighed” fremgår det hvilke nøgler, der hører til lejligheden.

Det er ikke muligt eller lovligt, at få kopieret disse nøgler i en hælebar eller lignende. Alle nøgler er typemærkede f.eks. B = beboer og nummererede. Nøgler kan kun købes ved udfyldelse af nøgleblanket (16B se under bilag og vedtægter) til John Henriksen. Prisen er pr. august 2018 – 300 kr. pr. nøgle. Pengene vil automatisk blive trukket over næste måneds husleje.

Nøglerne tilhører den enkelte lejlighed og ikke ejer/lejer. Ved ejer- eller lejerskifte skal nøglerne afleveres til de nye beboere. Det er altid udlejeren der skal bestille nøgler. En lejer kan ikke bestille nøgler.

Ansvaret for nøglerne har den, til enhver tid, retmæssige ejer af lejligheden. Erstatninger i f.b.m. bortkomne nøgler vil svare til omkostningen til omlægningen af låsene i ejendommen, pr. september 2011 ca. kr. 1.100,00 pr. lås excl. moms.

En beboernøgle passer til følgende fællesdøre i ejendommen:


Se i øvrigt bilag 16A og 16B.