KÆLDER

Kælder i ejendommen henvises af formanden. Der er et kælderrum pr. lejlighed.

Der skal påsættes seddel med tydeligt navn og adresse på kælderrum.

Der må ikke henstilles kasser, møbler mv. på kælder- eller andre gangarealer eller på trappeafsatser, da dette vil øge brandfaren. Disse effekter skal enten henstilles i kælder eller i storskraldsrummet.

Hvis der henstår sådanne effekter på de omtalte arealer, vil de blive fjernet på ejerens regning på foranledning af viceværten.