HUSORDEN FOR E/F ENGSUND

Affald:
Der må ikke henkastes affald på ejendommens område eller anbringes affald på trapper og kældergange.
Nedkastning af affald i skakterne må ikke finde sted i tidsrummet 22:00 – 06:00.
Ejendommens affaldsskakter må kun anvendes til almindeligt husholdningsaffald. Køkkenaffald, bleer og andet skal pakkes ind.
Pizzabakker må ikke smides i skakten, da de blokerer nedfaldsskakten.
Papir og aviser skal bæres ned i papircontainerne.
Andet affald (papkasser eller lign.) skal bæres ned i containerne.
Storskrald skal bæres ned i storskraldsrummet.
Glas skal afleveres i glascontainerne.

Altaner:
Opsætning af altankasser skal være på indersiden.
Ophold på altaner - særligt mellem 22:00 og 08:00 - bør foregå stille af hensyn til de omkringboende.
Det er ikke tilladt at tænde eller anvende grill på altanerne. Der henvises til fællesarealerne i gården.
Fællesaltanerne mod gårdsiden bør kun undtagelsesvis og kortvarigt benyttes til ophold af hensyn til de andre beboere, der har adgang til altanen.
Det er ikke tilladt at anvende fællesaltanerne til opbevaring af større genstande, som stiger eller andet, da der skal være fri adgang til affaldsskakten.

Bad:
Af hensyn til natteroen skal bad og mængdeforbrug af vand fortrinsvis ske mellem 05:00 og 24:00.

Barnevogne:
Parkering/opbevaring af barnevogne skal sættes i det indrettede rum hertil.
Nøgle kan fås hos formanden.

Cykler og lignende:
Henstilling af cykler skal ske i cykelstativerne i gården eller cykelkælderen.

Færden i opgagene i tidsrummet 21 - 08 bedes foregå stille, da der er meget lydt.

Husdyr:
I henhold til vedtægterne må der efter indhentelse af bestyrelsens tilladelse holdes mindre husdyr i ejendommen, dog IKKE hunde eller krybdyr.

Opbevaring:
Trapper eller kældergange må ikke benyttes til opbevaring.
Der må af hensyn til brandfaren ikke efterlades aviser eller reklamer ved postkasserne i opgangen.

Parkering:
Parkering af motorcykler, knallerter og biler i gården er ikke tilladt.

Støj:
Brug af støjende værktøj må finde sted i følgende tidsrum:
Hverdage kl. 08:00 – 19:00
Lørdag kl. 08:00 – 16:00
Søndag ikke tilladt – undtaget er istandsættelse af lejlighed

Brug af opvaske- og vaskemaskiner bør, af hensyn til naboerne, kun finde sted i tidsrummet 08:00 til 20:00.
Radio, TV og lign. skal dæmpes efter kl. 23:00.
Høj musik skal efter kl. 22:00, foregå for lukkede vinduer.
Fester mv. bedes varslet senest 4 dage i forvejen – ved ophængning af seddel i opgangen.
Uanset tidspunktet, bør der altid udvises størst muligt hensyn til de omkringboende.

Ovenstående husorden er ligeledes gældende for lejere/fremlejetagere/gæster i ejendommen.