HUSDYR

I henhold til vedtægterne må der holdes mindre husdyr i ejendommen, dog IKKE hunde eller krybdyr.

Du skal indhente en husdyrtilladelse af bestyrelsen. ”Blanket til ansøgning omkring husdyr” kan hentes her, der kan også rekvireres blanket hos bestyrelsen.

Såfremt der fremkommer klager pga. støj- eller lugtgener, kan bestyrelsen foranledige husdyret fjernet.