EJENDOMMENS FORSIKRINGER

Ejerforeningen har følgende forsikringer (pr. 20. november 2014)

Købstædernes Forsikring – Police nr. 82-12A-0017155:

Dækning: Speciel:
FALCK abonnement – abonnements nr.: 11175630

Dækning:
Yderligere retningslinier ved skader i ejendommen

Ønsker du yderligere oplysninger omkring ejendommens forsikringer kan du kontakte ejendommens administrator eller evt. bestyrelsen. Hvis du vil anmelde en skade dækket af ovennævnte forsikringer, skal du kontakte viceværten eller E/F’s formand for besigtigelse af skaden samt udlevering/udfyldelse af skadeanmeldelsen.

Hvis der sker skader i forbindelse med undersøgelser eller lignende iværksat af E/F’s bestyrelse kan beboeren vælge mellem følgende:

1. Ejerforeningen udbedrer skaden og betaler for tapetsering og maling af de berørte flader (væg, loft). Arbejdet udføres altid af ejendommens håndværkere.

eller

2. Ejerforeningen udbedrer skaden og betaler kr. 100,00 pr. kvm. for de berørte flader (væg, loft). Dette beløb dækker tapet, maling, spartling m.v. Vægge, lofter og lignende opmåles af viceværten.

Alle skader skal godkendes af viceværten og ejerforeningens bestyrelse.