CYKLER OG LIGNENDE

Henstilling af cykler skal ske i cykelstativerne i gården eller i cykelkælderen. Altså IKKE i trappeopgangene.

Cykler m.v. må ikke låses fast til cykelstativer, gelændere m.m., da dette gør rengøringen i gården umulig. Låsen på cykler, der er låst til cykelstativer, gelændere m.m., vil blive klippet op uden erstatningsansvar for ejerforeningen/viceværten.

Henstilling af cykler m.v. foran skraldecontainere, affaldsskakter og døre er ikke tilladt. Disse vil blive fjernet på ejerens ansvar.

Desuden gøres opmærksom på, at der ikke må henstilles benzindrevne køretøjer i kælderen eller på af hensyn til brandfare.