AFFALD

Ejendommens affaldsskakter må kun anvendes til almindeligt husholdningsaffald, altid pakket forsvarligt ind i en kraftig plastpose, som er bundet forsvarligt og tæt, således at bleer, frugtskræller, kondomer m.m. ikke falder ud i hovedet på viceværten!

Hvis posen ikke er lukket ordentligt, vil dette kræve en stigning i omkostningerne til renholdelse af affaldsskakterne og rengøring af tønderne (ca. 3.500 kr. pr. lejlighed årligt). Desuden er det til stor gene for viceværten, at få mælk, yoghurt, kondomer, hygiejnebinde, halvspiste pizzaer m.m. nedover sig, når affaldstønderne skal tømmes. Affaldsskakterne tømmes efter behov 2 – 3 gange ugentligt.

Papir og aviser skal bæres ned i papircontainerne, der tømmes hver 2. uge.

Andet affald (papkasser eller lign.) skal bæres ned i containerne og ligges i containeren sammenfoldet.

Storskrald skal bæres ned i storskraldsrummet. Der må ikke henstilles: Brokker af mursten, tagsten, beton og lignende, fliser, sanitetsudstyr, tagplader, gips og jord/sten/grus. Hver gang nogen af disse genstande bliver smidt i Storskraldsrummet, skal vi hyre eksterne til at køre skraldet på lossepladsen, hvilket koster ejendommen – og dermed hver enkelt beboer penge. Det vil i sidste ende kunne resultere i nedlæggelse af rummet eller en stigning i fællesomkostninger. Smid derfor selv dit byggeaffald på lossepladsen.

Glas skal afleveres i glascontainerne. Disse er placeret på parkeringspladsen ved Kvickly.