ADMINISTRATOR

Ejerlejlighedsforeningens administrator er:

ØENS Ejendomsadministration A/S
Lergravsvej 59
2300 København S

Tlf.: 32 46 46 46

Foreningen bliver betjent af Helena Dagmar Roest Højvang som kan kontaktes på E-mail: hrj@oadv.dk tlf: 32 34 01 66

Administratoren arbejdsopgaver er:
Betaling af a/c fællesudgifter, a/c varme og antennebidrag sker til administratoren. Betalingen kan tilmeldes PBS.

Ved for sen indbetaling af fællesudgifter m.m., vil der ved hver rykker blive opkrævet et gebyr på kr. 100,00, og efter 2. rykker overgives fordringen til inkasso.

Ved salg eller udlejning af en lejlighed skal dette anmeldes til administratoren, senest 5 dage efter overtagelses-/indflytningsdagen.