ADMINISTRATOR

Ejerlejlighedsforeningens administrator er:

Advokatfirmaet Vilh. Skouenborg’s eftf.
v/Advokat Jens Duus
Vermlandsgade 51, 2. sal
2300 København S

Tlf.: 32 50 88 46

Hvis det ikke er muligt, at træffe advokat Jens Duus, vil det være muligt, at få besvaret spørgsmål af sekretær Lene Nielsen.

Administratoren arbejdsopgaver er:
Betaling af a/c fællesudgifter, a/c varme og antennebidrag sker til administratoren. Betalingen kan tilmeldes PBS.

Ved for sen indbetaling af fællesudgifter m.m., vil der ved hver rykker blive opkrævet et gebyr på kr. 100,00, og efter 2. rykker overgives fordringen til inkasso.

Ved salg eller udlejning af en lejlighed skal dette anmeldes til administratoren, senest 5 dage efter overtagelses-/indflytningsdagen.